Wieloaspektowe usługi dotyczące wyrobów chemicznych wykonuje firma eDC dla przedsiębiorców z wielu dyscyplin. Team ekspertów z wieloletnim doświadczeniem nie ma problemu na równi z udzieleniem merytorycznych wskazówek, jak i z przygotowaniem dokumentów takich jak przykładowo karta charakterystyki albo etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest najczęściej opracowany dla klientów.

Może on być zrobiony w języku polskim albo w innym języku europejskim. Karta charakterystyki zawiera wiadomości o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu oraz transporcie substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa może stworzyć wyznaczony produkt.

Dokument potrzebny jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje eksperci poinformują osoby, które zgłaszają się do firmy. W firmie opracowane są także innego rodzaju dokumenty, do jakich zaliczają się: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR oraz dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można także decydować się na usługę analizy i identyfikowania chemicznego. Dzięki temu właściciele firmy będą zorientowani, czy na terenie swojego zakładu wytwarzają wszystko zgodnie z planem. Kiedy ktokolwiek chce skorzystać z przygotowania i wdrażania istotnych dla konkretnej działalności procedur, to również eksperci mu w tym mogą pomóc. W ramach tej usługi będą przeanalizowane i poddawane korektom dokumenty firmowe. Odbywają się też audyty sprawdzające funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Eksperci z eDC mogą także szkolić pracowników na każdym szczeblu. Jeżeli ktoś chciałby korzystać z długoterminowej współpracy, to również ma taką opcję. Zleceniodawcy, jacy chcieliby współpracować z firmą mogą decydować się na skorzystanie z jednej usługi bądź od początku wybrać kilka usług, o ile tylko odpowiada to profilowi ich działalności. Wtedy mają pewność, że wszystkim zajmą się eksperci.